Sökning: "förskollärarens uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden förskollärarens uppfattning.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och barns litteracitet i förskolan : en vetenskaplig essä om digitalisering i förskolanoch pedagogens kompetens

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adrineh Moradi Masihi; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; literacy; multimodality; competence development; Digitalisering; litteracitet; multimodalitet; kompetens utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the preschool teachers’ understanding of digital competence in preschool and their use of it to create learning situations for children in the form of increased opportunities for literacy. Digitalization has been given a lot of space in the latest revised curriculum of the preschool (2018). LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i förskolan : En enkätstudie om förskollärares kompetens och användande av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :sara Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; digitalisering; digitala verktyg; barns digitala kompetens;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan fastställs att barn ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om de digitala verktyg de kan komma att möta. Skollagen beskriver rätten till likvärdig utbildning oavsett var barnen befinner sig i landet. LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om förskollärarens behov av kunskap avseende digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elena Smirnova; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; IKT; Intervju; Utbildning;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) introduceras utveckling av digital kompetens hos barn som ett viktigt mål. För att uppnå detta mål behövs inte bara digitala verktyg (både hård- och mjukvaror) men också engagerade pedagoger med tillräckligt digital kompetens. LÄS MER