Sökning: "förslag på förbättring"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden förslag på förbättring.

 1. 1. Improvements of ground anchors for Better Shelter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. LÄS MER

 2. 2. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten : En kvantitativ studie på svenska privata aktiebolag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Berling; Magdalena Svensson; [2020]
  Nyckelord :resultatkvalitet; diskretionära periodiseringar; resultatmanipulering; revisorsrotation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur resultatkvaliteten påverkas när ett svenskt privat aktiebolag byter revisor. Revisorsbytets påverkan på resultatkvaliteten är ett ämne som är väl undersökt hos publika aktiebolag. De publika bolagen berörs av tvingande rotationskrav med syftet att öka kvaliteten i revisionen. LÄS MER

 3. 3. Kapacitetsmätning av ett system för automatisk materialhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustaf Humble; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to be competitive in today’s manufacturing industry, companies are required to constantly improve the performance of processes and optimize the use of resources. It is therefore important to get a good view of the conditions in a production plant. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 5. 5. Platform as a Service Security Method (PaaSM)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Bergstedt; André Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av molntjänster blir allt vanligare i takt med att fler företag väljer att migrera sina tjänster till molnet. Denna förändring medför att nya säkerhetsaspekter tillkommer och säkerheten kring tjänsterna blir allt viktigare. Att genomföra ett grundligt säkerhetsarbete kan vara svårt utan stöd av en särskild metod. LÄS MER