Sökning: "förslag på tes"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förslag på tes.

 1. 1. Zoopolis, vilda djurs suveränitet och predationsproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Elin Öberg; [2018]
  Nyckelord :Zoopolis; djurrättsteori; djur; mänskliga rättigheter; rättigheter; politisk status; politisk filosofi; suveränitet; predation; Sue Donaldson; Will Kymlicka; vilda djur; djuretik; predationsproblemet; moraliska förpliktelser; kännande varelser; sentient beings;

  Sammanfattning : Författarna av Zoopolis – A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson och Will Kymlicka, anser att djurrättsrörelsen idag har stagnerat till följd av den bristfälliga utformningen av traditionell djurrättsteori. Även om vissa framgångar har uppnåtts så är avsaknaden av offentlig opinion och verkliga politiska förändringar ett avgörande problem för djurrättsrörelsen. LÄS MER

 2. 2. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lottie Carlsson; [2016]
  Nyckelord :urbana ekosystemtjänster; socialekologisk stadsbyggnad; stadsplanering; hållbar stadsutveckling; metodutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en pilotstudie av en obeprövad metod för Rambölls pågående utvecklingsprojekt Ramboll Liveable Matrix (RLM). Arbetets bakgrund återfinns dels i ett behov av att integrera social och ekologisk utveckling för att säkerställa ekosystemens funktion och dels av att testa nya metoder för att implementera en helhetssyn inom stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Att öka attraktiviteten genomförnyelse av offentliga rum : -En fallstudie om Råslätt centrum, Jönköping

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Nora Sarii; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Attractiveness; “million home program”; renewal; design proposals; Attraktivitet; miljonprogramsområden; förnyelse; utformningsförslag;

  Sammanfattning : Purpose: Råslätt is a residential neighborhood that is part of the Swedish “million homeprogram” (1965-1975). The area consists almost entirely of rental apartments inprefabricated concrete buildings of 6-8 floors. Unemployment rates are high and thearea is also highly segregated. Because of this, Råslätt has a bad reputation. LÄS MER

 4. 4. Using Six Sigma Methodology to improve the performance of the Shipment Test

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Yang Bin; [2015]
  Nyckelord :Six Sigma; quality; performance; AXE; Six Sigma; kvalitet; Prestanda; AXE;

  Sammanfattning : Competition and lead-time pressure motivates us to find new and better ways of continuously improving the output of our work. The emphasis on improvement in both efficiency and quality has become more and more significant in daily activities. LÄS MER

 5. 5. Värderingar i CSR-kommunikation. : Kan ett företag minska risken för att budskapet uppfattas med skepticism?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Assur Stagliano; [2015]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; communication; values; costumers; CSR; corporate social responsibility; kommunikation; värderingar; kunder;

  Sammanfattning : Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som inte är det.Metod: I detta examensarbete har endast primärdata använts som samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER