Sökning: "förslag på tes"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden förslag på tes.

 1. 1. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Svenska konsumenters syn på sötnings-relaterad Front-of-package labeling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Ekstrand; Jasmine Wiberg; [2019]
  Nyckelord :FOP; WTP; Labeling; Purchasing behavior; Health claim; Nutrition claim;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. Författare: Alexandra Ekstrand och Jasmine Wiberg. Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. LÄS MER

 3. 3. Zoopolis, vilda djurs suveränitet och predationsproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Elin Öberg; [2018]
  Nyckelord :Zoopolis; djurrättsteori; djur; mänskliga rättigheter; rättigheter; politisk status; politisk filosofi; suveränitet; predation; Sue Donaldson; Will Kymlicka; vilda djur; djuretik; predationsproblemet; moraliska förpliktelser; kännande varelser; sentient beings;

  Sammanfattning : Författarna av Zoopolis – A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson och Will Kymlicka, anser att djurrättsrörelsen idag har stagnerat till följd av den bristfälliga utformningen av traditionell djurrättsteori. Även om vissa framgångar har uppnåtts så är avsaknaden av offentlig opinion och verkliga politiska förändringar ett avgörande problem för djurrättsrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lottie Carlsson; [2016]
  Nyckelord :urbana ekosystemtjänster; socialekologisk stadsbyggnad; stadsplanering; hållbar stadsutveckling; metodutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en pilotstudie av en obeprövad metod för Rambölls pågående utvecklingsprojekt Ramboll Liveable Matrix (RLM). Arbetets bakgrund återfinns dels i ett behov av att integrera social och ekologisk utveckling för att säkerställa ekosystemens funktion och dels av att testa nya metoder för att implementera en helhetssyn inom stadsplanering. LÄS MER

 5. 5. Att öka attraktiviteten genomförnyelse av offentliga rum : -En fallstudie om Råslätt centrum, Jönköping

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Nora Sarii; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Attractiveness; “million home program”; renewal; design proposals; Attraktivitet; miljonprogramsområden; förnyelse; utformningsförslag;

  Sammanfattning : Purpose: Råslätt is a residential neighborhood that is part of the Swedish “million homeprogram” (1965-1975). The area consists almost entirely of rental apartments inprefabricated concrete buildings of 6-8 floors. Unemployment rates are high and thearea is also highly segregated. Because of this, Råslätt has a bad reputation. LÄS MER