Sökning: "förslag till ämne inom ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom ekonomi.

 1. 1. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 2. 2. Framtidens matkasse online : - Att plocka en egen eller att köpa en färdigplockad matkasse på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Salmén; Pontus Vindahl; [2016]
  Nyckelord :Livsmedel; e-handel; matkasse; självplockad matkasse; färdig matkasse; inkludering- och exkluderingsteorin;

  Sammanfattning : Syfte Inom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring : Med avseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; August Mazetti-Nissen; [2016]
  Nyckelord :Attitude; E-mail marketing; E-mail marketing messages; Cognition; Affection; Behavior; Attityd; E-postmarknadsföring; E-postmarknadsföringsmeddelande; Kognition; Affektion; Beteende;

  Sammanfattning : Titel: En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring – Medavseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions-, affektions- och beteendemässig attityd. LÄS MER

 4. 4. Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper : En kvalitativ studie med avseende på individuell motivation och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Dehlin; Josefine Nyberg; [2016]
  Nyckelord :självstyrande grupper; formellt ledarskap; informellt ledarskap; individuell motivation; individuell delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet. Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Liljenström; [2015-08-12]
  Nyckelord :Personal; Personalinvestering; Ranking; Rankingsamhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förr behandlades den mänskliga resursen som egendom menarbetssamhället har utvecklats och idag ses personalen i många fall som den viktigaste resursen.Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser men frågan kan ställas hur det egentligengår det till när företag hushåller med begränsade mänskliga resurser. LÄS MER