Sökning: "förslag till ämne inom ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom ekonomi.

 1. 1. Framtidens matkasse online : - Att plocka en egen eller att köpa en färdigplockad matkasse på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Salmén; Pontus Vindahl; [2016]
  Nyckelord :Livsmedel; e-handel; matkasse; självplockad matkasse; färdig matkasse; inkludering- och exkluderingsteorin;

  Sammanfattning : Syfte Inom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring : Med avseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; August Mazetti-Nissen; [2016]
  Nyckelord :Attitude; E-mail marketing; E-mail marketing messages; Cognition; Affection; Behavior; Attityd; E-postmarknadsföring; E-postmarknadsföringsmeddelande; Kognition; Affektion; Beteende;

  Sammanfattning : Titel: En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring – Medavseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions-, affektions- och beteendemässig attityd. LÄS MER

 3. 3. Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper : En kvalitativ studie med avseende på individuell motivation och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Dehlin; Josefine Nyberg; [2016]
  Nyckelord :självstyrande grupper; formellt ledarskap; informellt ledarskap; individuell motivation; individuell delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet. Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Liljenström; [2015-08-12]
  Nyckelord :Personal; Personalinvestering; Ranking; Rankingsamhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förr behandlades den mänskliga resursen som egendom menarbetssamhället har utvecklats och idag ses personalen i många fall som den viktigaste resursen.Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser men frågan kan ställas hur det egentligengår det till när företag hushåller med begränsade mänskliga resurser. LÄS MER

 5. 5. Definitionerna av tillgång och skuld: Så påverkar de användarna och upprättarna av de finansiella rapporterna : - En studie om IASBs föreslagna förändring på definitionerna av tillgång och skuld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Stephanie Eneroth; Evelina Johnsson; [2015]
  Nyckelord :IASB; tillgång; skuld; intressentgrupper; Discussion Paper; Comment Letters;

  Sammanfattning : Organisationen International Accounting Standards Board (IASB) har ett pågående arbetemed att revidera Föreställningsramen. Studiens fokus ligger på att studera och analyseraIASBs förslag på nya definitioner av tillgång och skuld. Förslagen som IASB ger ut, ges i ettså kallat Discussion Paper. LÄS MER