Sökning: "förslag till ämne inom marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom marknadsföring.

 1. 1. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Service Recovery genom hantering av eWOM : En studie om svenska e-handelns modebransch.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Omar Abou Khaled; Viktor Oleandersson; [2022]
  Nyckelord :Service Recovery; negative electronic word-of-mouth; complaint handling; e-commerce; Service Failure; fashion industry; eWOM.; Service Recovery; negativ elektronisk word-of-mouth; klagomålshantering E-handel; Service Failure; modebransch; eWOM;

  Sammanfattning : Titel: Service Recovery genom hantering av eWOM - En studie om e-handelns modebransch. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Omar Aboukhaled & Viktor Oleandersson. Handledare: Akmal Hyder. LÄS MER

 3. 3. Den visuella berättelsen : En kvantitativ studie om samband mellan färg och association inom marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Claudia Schmiedtova; Raufi Nima; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; association; sensory marketing; färg; färgmanipulation;

  Sammanfattning : Marknadsföring är ett brett ämne som berör olika perspektiv beroende på hur företag villkommunicera mot sina kunder. En ny era av marknadsföring har utvecklats som kallas förSensory Marketing. Nya idéer och strategier har utvecklats för hur man når ut till konsumenteroch påverkar de enskilda sinnena. LÄS MER

 4. 4. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 5. 5. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER