Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete företagsekonomi.

 1. 1. E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Lemrell; Sofie Wendt; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Generation Y; Konsumtionsbeteende; E-handel; Internet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 4. 4. Förpackningens betydelse : En kvantitativ studie om en förpacknings påverkan på konsumenters köpvilja beroende på färg och form

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Fana Hakobian; Lovisa Kallsen Lannerbäck; [2021]
  Nyckelord :Packaging; packaging design; consumer behavior; willingness to buy; Förpackning; förpackningsdesign; konsumentbeteende; köpvilja;

  Sammanfattning : Titel: Förpackningens betydelse - En kvantitativ studie om en förpacknings påverkan på konsumenters köpvilja beroende på färg och form Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i huvudområdet företagsekonomi. Författare: Lovisa Kallsen Lannerbäck & Fana Hakobian Handledare: Patrik Sörqvist Datum: 2021 - maj Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kombinationen av designelementen färg och form kan påverka konsumenters köpvilja. LÄS MER

 5. 5. Små lokala företag och sociala medier : En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Helsing; Julia Strid; [2021]
  Nyckelord :CBBE; Social media marketing; SME; Local business; Customer relationship; CBBE; Sociala medier marknadsföring; Små företag; Lokala företag; Kundrelation;

  Sammanfattning : Titel: Små lokala företag och sociala medier -En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Maja Helsing och Julia Strid Handledare: Peter Ek Datum: 2021 – juni  Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskapen kring hur små lokala företag kan förbättra deras egen brand equity genom att använda sociala medier. LÄS MER