Sökning: "förslag till examensarbete inom ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom ekonomi.

 1. 1. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
  Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Häggström; Rebecca Odhe; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate industry; power; power imbalance; customer aggression; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; makt; maktobalans; kundaggression;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på medarbetares upplevda produktivitet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rasmus Meller; Elin Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :productivity; Human Resource Management; working from home.;

  Sammanfattning : Title: the impact of telework on employees’ perceived productivity – A qualitative study with a Swedish university at the center Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration Authors: Rasmus Meller and Elin Sjöberg Supervisor: Jean Claude Mutiganda Date: 2022 - January Background and Purpose: Working from home has not been a widespread phenomenon, but in the spring of 2020 it became increasingly common as the covid-19 pandemic spread around the world. On March 17, 2020, the recommendation came that those who can, should work from home. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 5. 5. Miljökontroversers effekt på företags Environmental Pillar Score och CSR-strategier : En studie av 309 företag inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Henriksson Lindberg; Sara Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Miljökontroversers effekt på Environmental Pillar Score och CSR-strategier – enstudie på 309 företag inom industrisektorn. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Lundqvist och Amanda Henriksson Lindberg Handledare: Jan Svanberg Datum: januari 2022 Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett kausalt samband mellanmiljökontroverser och Environmental Pillar Score i industrisektorn. LÄS MER