Sökning: "förslag till examensarbete inom industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom industriell ekonomi.

 1. 1. Waterproof packing for urban outdoor : Development of two waterproof backpacks intended for daily bike commute, urban strolls and travel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Winnberg; [2019]
  Nyckelord :Product design; industrial design; waterproof; urban outdoor; backpack; commuting; Produktdesign; industriell design; vattentät; urban outdoor; ryggsäck; pendling;

  Sammanfattning : Everyday, lots of people use some sort of bag to carry their daily equipment around, whether it is between home and work or any typ of spare time activity. This report covers a Master Thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The thesis concerns the development of two waterproof backpacks. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 3. 3. Hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamhet och startup-företag : En designprocess och fallstudie i samarbete med Movexum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Madelené Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Startup; Inkubator; Hållbarhet; Systematiskt arbetssätt; Designprocess; Fallstudie; Forskning om Design; Guidemanual;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två övergripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. LÄS MER

 4. 4. Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristoffer Seidl; Alexander Sundström; [2018]
  Nyckelord :elbilar; laddningsstationer; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innefattar en förstudie i form av en förprojektering av en eventuell utbyggnation av laddinfrastruktur hos bostadsrättsföreningen Silvertärnan 1 i Trollhättan. Syftet med detta projekt var att utföra en undersökande studie kring det eventuella värdet, tillvägagångssättet och förutsättningarna, såväl tekniska som ekonomiska, för denna utbyggnation. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsstrukturen DMAIC tillämpat på ett ergonomiproblem vid industriell komponentrengöring hos GKN Aerospace

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Hall; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet;

  Sammanfattning : GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan tillverkar bland annat en low-pressure turbine (LPT) case till flygplansmotorer. I slutet av produktionsprocessen av komponenten genomfördes en manuell rengöring som syftade till att tvätta bort smuts som uppkommit under tillverkningen, inte minst från kantbrytning, aktiviteten precis innan rengöringen. LÄS MER