Sökning: "förslag till vidare forskning marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden förslag till vidare forskning marknadsföring.

 1. 1. Järn- och stålindustrins marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om digital marknadsföring för B2B-företag inom järn- och stålindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Högblad; [2021]
  Nyckelord :B2B; marketing; digital marketing; social media; sustainability; iron- and steel industry;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för relevansen av digital marknadsföring på sociala medier för B2B-företag inom järn- och stålindustrin och öka kunskapen om betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier för dessa företag. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats där empiriinsamlingen består av data insamlat från 11 semistrukturella intervjuer. LÄS MER

 2. 2. E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Lemrell; Sofie Wendt; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Generation Y; Konsumtionsbeteende; E-handel; Internet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring på sociala medier : Perspektiv på unga vuxnas attityd till influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Lövgren; Vera Widmalm; [2021]
  Nyckelord :Attityd; Marknadsföring; Influencer; Influencer marketing; Instagram; Sociala Medier; ABC-modellen;

  Sammanfattning : Sociala medier är en av de största plattformar som företag har att marknadsföra sig på idag. Influencer marketing är en snabbväxande industri som år 2020 omsatte 10 miljarder dollar. Men branschen är mycket ung och det finns fortfarande stort utrymme för att optimera utformningen av denna nya sorts marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara : - Kan virtuella influencers upplevas som autentiska på sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Ek; Mia Åhlander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Att vara eller icke vara - Kan virtuella influencers upplevas autentiska på sociala medier? Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Amanda Ek och Mia Åhlander Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge  Datum: 2021 - Maj Syfte: Studiens syfte är att undersöka om konsumenter kan uppleva virtuella influencers som autentiska i marknadsföring som sker på sociala medier med fokus på nytänkande och yngre konsumenter.  Metod: Studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER