Sökning: "förslag web"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden förslag web.

 1. 1. Medarbetarmotivation i virtuella arbetsmiljöer : En studie från ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicole Bergman; Martina Sjöö; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; virtual leaders; virtual employees; leadership on distance; employee motivation on distance; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; remote work; motivation and amotivation; Virtuella team; virtuella ledare; virtuella medarbetare; ledarskap på distans; medarbetarmotivation på distans; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; distansarbete; motivation och amotivation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka motivation inom virtuella arbetsmiljöer. Vidaresyftar studien även till att jämföra skillnader mellan olika generationer gällande motivation ivirtuella arbetsmiljöer.Metod: I denna studie har en kvantitativ metod applicerats med hjälp av enwebbenkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Cool grotta! : En fallstudie om användarupplevelse i webbaserade virtuella turer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fannie Falk Faye; Galina Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Virtual museums; presence; immersion; UX; flow; Virtuella museer; närvaro; inlevelse; användarupplevelse; flow;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har fler och fler verksamheter inom kulturkontexten utforskat nya sätt att presentera sitt innehåll för publiken. Ett sådant är webbaserade virtuella turer där möjlighet skapas för en intresserad allmänhet att besöka unika platser, ta del av kunskaper på ett interaktivt sätt och pröva nya sätt att besöka ett museum eller en historisk plats. LÄS MER

 3. 3. Distansarbete under en pandemi – Personlighetens samband med arbetstillfredsställelse : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Joel Hellström; Gustaf Skog; [2021]
  Nyckelord :ICT; job satisfaction; JSS; personality; Big-Five; teleworking; COVID-19; pandemic; digital working; IKT; arbetstillfredsställelse; JSS; personlighet; Big-Five; distansarbete; COVID19; pandemi; digitalt arbetssätt;

  Sammanfattning : Under slutet av 2019 påträffades det en virustyp (COVID-19) i Kina som kommer att förändralivet för majoriteten av människor och de organisationer dem arbetar hos. Den globala katastrofen har gjort att många har blivit av med sitt arbete och den ekonomiska trygghetensom skapar ett frodande land. LÄS MER

 4. 4. Self-Service Technology (SST) och dess relation till kundtillfredsställelse : En studie av onlinebaserad kundsupport hos Monitor ERP System AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Christoffer Annerstedt; Fredrik Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Self-Service Technology; Customer Relation Management; ERP system; Information quality; SST-QUAL; Self-Service Technology; Customer Relation Management; Affärssystem; Servicekvalitet; SST-QUAL;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gömmer det sig en teknologi som inte alla tänker på, nämligen Self-Service Technology(SST). Self-Service Technology befinner sig ofta i ens närhet. Företag använder sig av denna teknik för att tillfredsställa deras kunder snabbare och smidigare. LÄS MER

 5. 5. Stig ombord på det digitala skeppet - Hur påverkas organisationssocialiseringen av en digital onboardingprocess?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johanna Rise; Lina Bomke; [2021]
  Nyckelord :Onboarding process; organizational socialization; digitization; digital transformation; communication channels; employee engagement; motivation; Onboardingprocess; organisationssocialisering; digitalisering; digital transformation; kommunikationskanaler; medarbetarengagemang; motivation;

  Sammanfattning : Vid varje nyanställning sker en introduktion för nyanställda, en så kallad onboarding. Onboardingprocessen är en viktig process som, om den genomförs korrekt, kan generera att nyanställda lättare förstår sin roll, får ökad motivation till dagligt arbete och känner en högre lojalitet till sina medarbetare. LÄS MER