Sökning: "förslagsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förslagsmodell.

  1. 1. Effektivisering av rumsutnyttjandet på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :Lejla Delilovic; Nicole Kvist; [2018]
    Nyckelord :Karolinska University Hospital; room view; TakeCare; Tableau; proposal model; Karolinska Universitetssjukhuset; rumsvisning; TakeCare; Tableau; förslagsmodell;

    Sammanfattning : Personalen på barnavdelningen Albatross, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har känt av ett behov av att på ett användarvänligt och lättåtkomligt sätt komma åt information om antalet lediga och upptagna rum på avdelningen. Förslag på en visuell digital lösning till avdelningen skulle kunna bidra till att skapa effektivare arbete. LÄS MER