Sökning: "förslutning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet förslutning.

 1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 2. 2. Rengöring av huden efter förslutning av det kirurgiska snittet- lämnas mikroorganismer kvar efter rengöring med natriumklorid respektive klorhexidinglukonate?

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Hansson; Maria Svensson; [2015-08-17]
  Nyckelord :intraoperativ; hudrengöring; postoperativ sårinfektion; omvårdnad; infektionsprevention; klorhexidin; operationssjuksköterska; intraoperative; skin cleansing; postoperative wound infection; infection prevention; operating room nurse; Nursing care; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av operationssjuksköterskans huvudansvar syftar till att arbeta med infektionsprevention. När en operation är avslutad rengör operationssjuksköterskan huden omkring det kirurgiska snittet från blod och annat organiskt material innan förbandsläggning. LÄS MER

 3. 3. A self-locking loop as an alternative to purse-string suture in colon anastomosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Oskar Maxon; [2015]
  Nyckelord :Colon Anastomosis; self-locking loop; purse-string suture; adaptive anaerobic anastomosis;

  Sammanfattning : Colorectal cancer is among the most common and most deadly cancer types in man. Surgical removal of the tumour is the treatment of choice. Anastomotic leakage is a common and feared complication to this procedure associated with further complications and increased mortality. LÄS MER

 4. 4. Effekter av skendräktighet och kastration på tikens beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Natalie Gåveby Sjöö; [2015]
  Nyckelord :beteende; tik; skendräktighet; kastration; hund; beteendeeffekter; behavior; behavioral effects; bitch; castration; canine; false pregnancy; pseudocyesis; pseudopregnancy;

  Sammanfattning : Pseudopregnancy is a condition that is estimated to affect 40 % of all female dogs. Common symptoms are decreased activity level, weight gain, mammary enlargement, milk production, nesting behavior, anorexia and maternal behavior. The symptoms are displayed during metoestrus. LÄS MER

 5. 5. Analys av vinpriser genom regression.

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Niclas Fuglesang Geuken; Johan Kvastad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  —We investigate which factors affect theprice of wine. Among these are amount of alcohol, age,packaging and sealing. The investigation is dividedinto two parts. The country in which the wine isproduced is examined in one model and the secondmodel examines the effect grapes contained in thewine has on the price. LÄS MER