Sökning: "förstärka karaktär"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden förstärka karaktär.

 1. 1. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Fackel; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Sammanfattning : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. LÄS MER

 2. 2. Mälarängens Skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mattias Månsson; [2018]
  Nyckelord :F-6; Mälarängen; Stockholm; skola;

  Sammanfattning : A school for 400 pupils between age 6 and 12. The site is situated between Bredäng and Mälarhöjden in southern Stockholm. Bredäng and Mälarhöjden is two very different areas when it comes to building typology and socioeconomic status. The project aims to get people from both areas to meet. LÄS MER

 3. 3. Bildkompositionens verkan på emotion i film : En komparativ analys av hur bildkomposition används för att förstärka den visuella gestaltningen av huvudkaraktärernas emotioner i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Stefan Bors; [2018]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Let me in; film; bildkomposition; emotion; beröra; berättarkomponent; karaktär; mobbning;

  Sammanfattning : Det primära syftet med den här studien är att ta reda på om bildkomposition har en betydande roll i den visuella gestaltningen av karaktärers emotioner. Studien grundas i en kvantitativt riktad komparativ analys som tittar på hur bildkompositionen används som förstärkande medel för den visuella gestaltningen av huvudkaraktärens emotioner och emotionella tillstånd i den svenska filmen Låt den rätte komma in jämfört med den amerikanska versionen av samma berättelse Let me in. LÄS MER

 4. 4. Offentliga rum : En studie om den växande stadens påverkan på det offentliga rummets demokratiska funktion.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ina Jacobsen; [2018]
  Nyckelord :Offentliga rum; demokrati; identitet; privatisering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt från Karlstads kommuns stadskärna vill jag genom denna studie ta reda på vad som händer med det offentliga rummet när privata aktörer gör anspråk på platsen och om detta påverkar det demokratiska värdet. Empirisk data är inhämtad från stadsplaneringens kommunala styrdokument och praktiker eftersom det ligger till grund för hur staden planeras. LÄS MER

 5. 5. Designing a sonic interactive open-ended playground installation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicola Marcon; [2018]
  Nyckelord :Open-ended play; Stages of play; Interactive playground; Children; Sonic interaction.;

  Sammanfattning : The application of digital elements to traditional playgrounds can enhance children’s outdoor play and counteract the growing trend of sedentary activities. This work reports the implementation and evaluation of a playground installation which looks at sound as the modality that can provide new and engaging play experiences. LÄS MER