Sökning: "förstärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet förstärkning.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 3. 3. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 4. 4. Operant betingning på hund : strypkoppel eller godis?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jenny Löf; [2020]
  Nyckelord :operant betingning; hund; bestraffning; förstärkning; positiv; negativ; djurvälfärd; relation; inlärning; motivation; ras; känslomässigt tillstånd; ålder;

  Sammanfattning : The life of a dog is full of training and learning moments, something that shapes the dog. It is therefore important to choose a training method that gives you a healthy, happy, and enjoyable dog. It is also important to consider how certain factors affect learning in dogs. LÄS MER

 5. 5. Design and Analysis of Electric Over-actuated Vehicle Suspension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ankith Suresh Athrey; [2020]
  Nyckelord :RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM; RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM;

  Sammanfattning : The main aim of this master thesis is to improve the performance of the Research Concept Vehicle (RCV). The RCV is an electric over-actuated vehicle developed at Integrated Transport Research Lab (ITRL) at KTH Royal Institute of Technology. The vehicle steer, camber, drive, and brake on each wheel of the vehicle. LÄS MER