Sökning: "förstärkningslager"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet förstärkningslager.

 1. 1. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Åberg; [2019]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av betongbeläggning för flygfält

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Rasmus Nilsson Strand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is at present a lack of guidelines for the design of concrete pavements for airfields and thus a need to prepare these. The purpose of this study is to describe the Swedish design principles for the design of both unreinforced concrete slabs joined with dowels and continuously reinforced concrete slabs for use in pavements for airfields and to develop design templates for these types of pavements. LÄS MER

 3. 3. Styvhetsanalys av vägkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jon Svensson; [2015]
  Nyckelord :Grovkornig jord; Blandkornig jord; Terrass; Förstärkningslager; Obundna material; Styvhetsanalys Deformationsmodul; Bärighetskrav; Statisk plattbelastning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to measure the stiffness properties of a soil, a method called the plate loading test is used. Based on this test a modulus called Ev2 [Pa] is obtained among others. When building a road construction there are different requirements for this Ev2-modulus for different layers in the road. LÄS MER

 4. 4. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :slaggrus; avfallsförbränning; deponitäckning; återanvändning; anläggningskonstruktioner; förstärkningslager;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production of ashes. The bottom ash has for many years been used as construction material in landfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to find another beneficial use for the ash. LÄS MER

 5. 5. Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess hantering : En fallstudie av Trafikplats Rosersberg

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sevak Bidros; [2014]
  Nyckelord :natural arsenic; production; decontamination method; road production; naturlig arsenik; produktion; saneringsmetod; väg produktion;

  Sammanfattning : I Rosersberg har Trafikverket byggt en ny trafikplats under 2011-2013. Projektet stötte på komplikationer som ledde till att arbetet försenades främst på grund av förekomsten av arsenik i jord, berg samt grundvattnet. LÄS MER