Sökning: "förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 28517 uppsatser innehållade ordet förståelse.

 1. 1. SIMULATION AND SKILLS IMPROVEMENT An action research project to improve students’ learning of communication skills in upper-secondary health and social care education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jason Patrick Stanley; [2023-09-27]
  Nyckelord :Aktionsforskning; simulering; praktik; arkitekturer; eleverfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som möjliggör och/eller förhindrar elevlärande när lärare använder sig av simuleringar på vård- och omsorgsprogrammet. Forskning tyder på att simuleringar är en effektiv metod som gynnar elevers lärande och utveckling i sitt yrkeskunnande (Jossberger et al, 2022; Aarkrog 2018; Leibring, 2015). LÄS MER

 2. 2. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet för ett företag inom elbilsmarknaden. En kvalitativ studie om omställningen till elbilar för Volvo Cars Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tera Gonzalez Niklasson; Linus Westgren; [2023-09-22]
  Nyckelord :Electric vehicles; EV; Elbil; Bilar; Batterier; Naturresurser; Återvinning; Koldioxidutsläpp; Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Globala hållbarhetsmålen; SDG; Emissions;

  Sammanfattning : Denna forskningsansökan syftar till att undersöka bilindustrin, specifikt elbilen och hur företag inom denna marknad kan uppnå ekonomisk hållbarhet samtidigt som företagen ska hålla sig miljömässigt hållbara. Målet är att analysera det nuvarande tillståndet i branschen, inklusive teknologiska framsteg, statliga regleringar och eventuella konsumentpreferenser. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER