Sökning: "förståelseprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet förståelseprocesser.

 1. 1. Lärarperspektiv på läsförståelseundervisning med fokus på utveckling av förståelseprocesser : En jämförande intervjustudie mellan svenska och ryska lärare verksamma i grundskolans fjärde år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Permjakova; Lena Ignérus; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelseundervisning; läsförståelse; förståelseprocesser; årskurs 4; läsförståelsesvårigheter; förebyggande och stödjande insatser;

  Sammanfattning : Enligt internationella kunskapsmätningar i läsförståelse, PIRLS, har svenska resultat varit dalande under några år i jämförelse med andra europeiska länders resultat. I den senaste PIRLS - mätningen såg resultaten ut att ha planat ut något och antyda uppgång. LÄS MER

 2. 2. Att hitta svaret : En beskrivande analys av vilka läsförståelseprocesser som fordras av läsare för att kunna besvara frågor till naturvetenskapliga läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Granlund; [2017]
  Nyckelord :PIRLS; läsförståelse; förståelseprocesser; läromedel; beskrivande analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse i PIRLS & läromedel : En komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Johansson Thörner; Sofie Wahlberg; [2015]
  Nyckelord :PIRLS; läsförståelse; förståelseprocesser; komparativ analys; reading literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka förståelseprocesser frågorna i PIRLS, Progress In International Reading Literacy Study, testar gentemot de förståelseprocesser eleverna får träna på i olika läromedel i svenska. Studien består av en komparativ analys där läromedlens frågor kategoriserats utefter de förståelseprocesser som förekommer i PIRLS ramverk. LÄS MER

 4. 4. Bortom den enkla nyttan? En undersökning av sex latinlärares syn på sitt ämne och dess möte med det senmoderna samhället

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christian Hohenthal; [2013]
  Nyckelord :latin; latinlärare; Habermas; kunskapssyn; diskurs;

  Sammanfattning : I mycket liten grad har svensk utbildningsvetenskaplig forskning undersökt latinämnet i skolan och dess lärare,allra minst i avseende på kunskapssyn. Utgångspunkten för denna uppsats är därför att rikta uppmärksamhet motdetta i forskningen förbisedda område. LÄS MER

 5. 5. Bistånd för förändring : en studie av svenskt bistånds påverkan på lokal nivå i Rwanda

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Wollin; [2012]
  Nyckelord :Bistånd; Rwanda; livsvärld; Sida; Vi-skogen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur svenskt bistånd påverkar lokala förhållanden i Rwanda. Genom att analysera hur en NGO verksam i Rwanda, Vi-skogen, påverkas av de riktlinjer som satts upp av Sida, Sveriges biståndsorgan, så visar den hur en instrumentell inställning i bistånd kan vara etiskt problematiskt, samt ett hot mot själva genomförandet. LÄS MER