Sökning: "första året"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden första året.

 1. 1. SFI - DEN KONTINUERLIGA VUXENUTBILDNINGEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlott Zsoldos; [2021-11-04]
  Nyckelord :SFI; kontinuerlig utbildning; arbetsmarknad; policyanalys; intervjuanalys; diskursanalys; integration; etablering; Arbetsförmedlingen; genomströmning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter påverkas av att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året och vad det finns för normer, värderingar och politik som är inbäddade i den nuvarande formen av Komvux SFI.Teori: Utgångspunkt för uppsatsen har varit socialkonstruktivistisk teori med en interpretativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hribar; Malin Kelly; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; introduktion; kvantitativ; självförtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom en webbaseradenkätundersökning som sammanställdes med deskriptiv statistik. Resultat: Totaltbesvarade 130 barnmorskor i webbenkäten. LÄS MER

 4. 4. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Fredrik Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Phyllotreta; Brassica napus; raps; integrerat växtskydd; insektsangrepp;

  Sammanfattning : I Sverige finns det fem arter av jordloppor inom släktet Phyllotreta som kan orsaka skador i vårraps, P. atra, P. nigripes P. striolata, P, vittula och P. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av första året som yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Siri Jönsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER