Sökning: "första arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden första arbetsplatsen.

 1. 1. By the way, how is your sex life? : Sjuksköterskors arbete rörande sexuell hälsa – en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Fahlström; [2020]
  Nyckelord :sexuality; experiences; knowledge; responsibility; relationship and health promotion; sexualitet; erfarenheter; kunskap; ansvar; relation och hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa existerar och är essentiell för människor genom livscykeln. Människors sexuella hälsa kan påverkas av sjukdomar, medicinering eller kroppslig funktion. Sjuksköterskor bär en viktig roll i att främja, det patienter upplever som sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 2. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 3. 3. Från Frustration till Prestation : En kvalitativ studie om varför Generation Y väljer att lämna arbetsplatsen under sina första år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Wahlén; Nathalie Collin; [2019]
  Nyckelord :personalomsättning; generation Y;

  Sammanfattning : Människor byter idag arbete allt oftare vilket anses bero på att arbetstagarna idag är starka då utbildningsgraden i befolkningen ökat och det i samhället finns gott om arbetstillfällen. Rörligheten mellan jobb är som högst och mest frekvent bland de unga på arbetsmarknaden, vilka vi ser är Generation Y, som också anses lämna sina organisationer efter en kortare tid. LÄS MER

 4. 4. Millennials i den digitala sektorn : En fallstudie om hur du motiverar och behåller generationen på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Linderoth; Ebba Alsterlund; [2019]
  Nyckelord :Millennials; motivation; Self-determination theory; inre motivation; yttre motivation; belöningar; belöningssystem; digital sektor; IT;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största tillväxtområde. Statistiska undersökningar visar att den svenska arbetsmarknaden år 2022 kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. LÄS MER

 5. 5. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER