Sökning: "första hjälpen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden första hjälpen.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Support Unit Classification through Supervised Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; customer satisfaction; productivity; and neural networks; Chatbot; kundnöjdhet; produktivitet; och neurala nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this article is to evaluate the impact a supervised machine learning classification model can have on the process of internal customer support within a large digitized company. Chatbots are becoming a frequently used utility among digital services, though the true general impact is not always clear. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 4. 4. Mot en digital kompetens? : Äldres erfarenheter av bibliotekets digitalahandledning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Holmström Lundqvist; Nora Höjer; [2020]
  Nyckelord :bibliotek; digital delaktighet; digitala klyftan; digitalt utanförskap; digitalisering; digital kompetens; användarperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Societal changes caused by the widespread digitalization of several important public as well as private sectors of everyday life has led to increased demands for digital literacy amongst the general public. Meanwhile, there are several demographic groups that for different reasons are excluded from the digital arena, the elderly especially. LÄS MER

 5. 5. En skog som brinner : Berättade erfarenheter av Pålgårdsbranden sommaren 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Linn Forsgård; [2019]
  Nyckelord :Skogsbrand; berättade erfarenheter; katastrof; etnologi; narrativitetsanalys;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur människor berättar om erfarenheter av Pålgårdsbranden i Jämtland sommaren 2018. Studien fokuserar på hur förmedling av en katastroferfarenhet skapar inkludering och exkludering i Pålgårdsbygden. Studien baseras på fyra djupintervjuer som utförts med fem personer. LÄS MER