Sökning: "första intrycket"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden första intrycket.

 1. 1. Linguistic approaches to Swedish authorities' web-based information in English

  Master-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lena Persbeck; [2020]
  Nyckelord :comprehensibility; acceptance of wording; reliability; informative texts; machine translation; cross-linguistic influence; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Most authorities in Sweden provide an English language version of their web sites, in the form of a translation or an adaptation of the Swedish original text. The first part of this thesis includes an analysis of the linguistic quality of a selection of texts from authorities on three administrative levels: state, regional and municipal. LÄS MER

 2. 2. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 4. 4. Hotellobbyn - En plats för sensoriskt samspel : En kvalitativ studie om hur hotell bör tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Beatrice Petersson; Lovisa Skoglund; Josefina Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Hotel lobby; sensory marketing; experience; first impression; positioning; Hotellobby; sinnesmarknadsföring; upplevelse; första intryck; positionering;

  Sammanfattning : Syfte & forskningsfrågor: Syftet med studien är att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse och därmed stärka sin position på marknaden. Med syftet som bakgrund formulerades två forskningsfrågor: • Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av sinnesorienterad marknadsföring? • Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? Metod: Studien är grundad i en kvalitativ forskningsmetod för att uppnå en djupare förståelse för ämnet. LÄS MER

 5. 5. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER