Sökning: "första linjens chef"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden första linjens chef.

 1. 1. Att vara en första linjens chef : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelse av psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mattias Strömgren; [2020]
  Nyckelord :psychosocial work environment; first line managers; job demands-resources model; JD-R model; job demands; job positives; psykosocial arbetsmiljö; första linjens chefer; krav-resursmodellen; krav; resurs;

  Sammanfattning : The role as a first-line manager is challenging due to demands and expectations from two directions that call for their attention. A functioning psychosocial work environment is of importance for a functioning working life, not least for the first-line managers to fulfill their tasks. LÄS MER

 2. 2. Fången på befälsrummet : Unga officerares upplevelser av chefskapets krav

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Johannes Breitholtz; Cornelia Nordensson; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; plutonchef; management; officersutbildning; militär kontext;

  Sammanfattning : Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma utmaningar i sin vardag, utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. LÄS MER

 3. 3. Chefers upplevelser av förutsättningar för konflikthantering inom äldreomsorgen : En intervjustudie med första linjes chefer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aida Jurakic; Heba Osman; [2020]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; elderly care; leadership; manager; strategies; support; sustainability; chef; hållbarhet; konflikter; konflikthantering; ledarskap; strategier; stöd; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Det är naturligt att det uppstår konflikter bland människor som arbetar tillsammans, speciellt när de arbetar under stress och stora påfrestningar så som det ser ut i stora delar av dagens vård- och omsorgsorganisationer. Forskning visar att chefer använder 20–25 % av sin tid till att hantera konflikter. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 5. 5. "Man är ju ganska ensam som chef" : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andrea Flyrin; [2019]
  Nyckelord :första linjens chefer; psykosocial arbetsmiljö; hållbarhet; hållbar arbetsmiljö; återhämtning; arbetsbelastning; stöd; socialtjänst;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön är av stor vikt för att vi ska trivas på arbetsplatsen och vara vid god hälsa. Socialtjänsten står inför en stor utmaning vad gäller just anställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa. LÄS MER