Sökning: "förstapersonspronomen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förstapersonspronomen.

 1. 1. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 2. 2. Should I use I? : A corpus-based study of first-person pronouns in scientific journals of different rankings

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Olov Aronson; [2015]
  Nyckelord :first-person pronouns; genre roles; corpus study; research articles; förstapersonspronomen; genreroller; korpusanalys; forskningsartiklar;

  Sammanfattning : According to earlier research, first-person pronouns are used in academic writing for a multitude of reasons. In this paper, the aim is to investigate if first-person pronouns are used to different extents or with different functions in articles from highly ranked scientific journals and articles from less highly ranked scientific journals. LÄS MER