Sökning: "förste"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet förste.

 1. 1. Handlingsplanens varande eller inte varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Frid; Fredrika Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; kommunikation; professionsteori; Systemteori;

  Sammanfattning : Forskningen inom handlingsplaner i förskolan är begränsad. Det kunskapsbidrag vi hoppas göra är att vidga perspektivet i arbetet med handlingsplaner i förskolan. Syftet är att belysa och i viss mån problematisera handlingsplanernas funktion i förskolan. Undersökningens teoretiska perspektiv utgörs av systemteorin och professionsteori. LÄS MER

 2. 2. Vi är ett bollplank för våra kollegor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Svensson; Tatiana Ciobanu Isac; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; Förskollärare; Förste förskollärare; Gränsarbete; Jurisdiktion;

  Sammanfattning : I vår studie undersökte vi hur förskollärare upplever den nya tjänsten av förste förskolläraren. Vi ville därför undersöka närmare vad den kompetensmässiga skillnaden är mellan förskollärare och förste förskollärare, samt hur upplevs deras yrkesmässiga relation till varandra. LÄS MER

 3. 3. Två spindlar i samma nät - En studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och roll i handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Magnusson, Olivia (2018). Två spindlar i samma nät, en studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och handledning i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång en saga… En studie om sagans roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Book; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera sagans roll i förskolan. Jag vill undersöka sagans betydelse för pedagogerna och hur de arbetar med sagor tillsammans med barnen i förskolans dagliga verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barnens bästa förskola Hur många ” fröknar” ska de behöva ha? En intervjuundersökning av hur förskolechefer och förste förskollärare upplever och hanterar personalbrist i en stadsdel i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stefania Anghel Marinescu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER