Sökning: "förstelärare"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet förstelärare.

 1. 1. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Grevskog; [2018]
  Nyckelord :Förstelärare; samarbete; speciallärare; specialpedagog; uppdragsbeskriving; yrkesfunktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Grevskog, Izabella (2018). Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Förstelärare i matematik : En kvalitativ intervjustudie om hur förstelärarens arbete i skolämnet matematik kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Lloyd; [2018]
  Nyckelord :First-teacher; MKT; mathematics; collaborative learning; development; Förstelärare; MKT; matematik; kollegialt lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Skolverket har skrivit rapporter om förstelärare generellt. Syftet med denna studie var att exemplifiera vad försteläraren i matematik gör och vad det kan medföra, både för kollegor och elever. LÄS MER

 5. 5. ”Utvecklar ni verkligen skolan?” : En kvantitativ studie av förstelärarens erfarenhet om att bidra till skolutveckling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Ekström; [2018]
  Nyckelord :Collegiate development; First position teachers; School development; Learning communities; Kollegialt lärande; förstelärare; skolutveckling; lärande nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förstelärares erfarenheter av sitt uppdrag. Det är en kvantitativ studie där data insamlats med hjälp av en öppen webenkätundersökning som skickats till en kommuns samtliga förstelärare. LÄS MER