Sökning: "förstföderskor"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet förstföderskor.

 1. 1. Maternella komplikationer vid flerbörd : Hur skiljer sig graviditetskomplikationer och förlossningssättvid flerbörd jämfört med enkelbörd? - en populationsbaserad registerstudie av förstföderskor i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Marita Sahlsten; Sofia Hammerling; [2022]
  Nyckelord :single birth; multiple births; maternal morbidity; maternal complications; mode of delivery; : enkelbörd; flerbörd; maternell morbiditet; maternella komplikationer; förlossningssätt;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, annually, approximately 1,5% out of 115 000 newborns are twins. Itis widely documented that multiple gestation pregnancy contributes to an increased risk of maternal morbidity. Nevertheless, the direct impact of multiple gestation on some maternal complications remains debated. LÄS MER

 2. 2. "Min stora uppgift är att stötta kvinnan så att hon känner sig trygg"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Wallin; Anna Schön; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; trygghet; spontant värkarbete; oxytocin; medikaliserad förlossningsvård; kvalitativ metod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 fick 56,8 procent av landets förstföderskor med spontan förlossningsstart värkstimulering med syntetiskt oxytocin. Det tillhör barnmorskans kompetens att självständigt handlägga den normala förlossningen och att få stöd av en barnmorska under sin förlossning hjälper den födande kvinnan att tolka sin egen kropp, främjar hennes inneboende resurser och får henne att känna sig stärkt i sin egen förmåga under förlossningsförloppet. LÄS MER

 3. 3. Användande av metoden Föda utan Rädsla i samband med förlossning och dess påverkan på förlossningens interventioner och utfall : En kvantitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Sandberg; Jacklin Gren; [2022]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; Barnmorska; Föda utan rädsla-metoden; Förlossning; Förlossningsupplevelse; Logistisk regression.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossning kan väcka många känslor hos den födande kvinnan, både positiva och negativa. Denegativa känslorna kan försvåra och bromsa kvinnans förlossningsförlopp. LÄS MER

 4. 4. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskeprofessionen ingår det att främja amningens naturliga process. För att göra detta behöver barnmorskan kunskap om amningens dimensioner: Den biologiska, existentiella samt den kulturella. Att helamma i sex månader har visat sig ha stora hälsofördelar för både kvinnan och barnet. LÄS MER

 5. 5. Oviss ensamhet : Förstföderskors upplevelser av att vårdas genom graviditet, förlossning och eftervård under coronapandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åse A. Linderå; Anne H. Puurunen; [2021]
  Nyckelord :coronapandemin; upplevelser; stöd; graviditet; förlossning; eftervård; förstföderskor;

  Sammanfattning : Coronapandemin som utbröt år 2020 tvingade samhället att anpassas, vården inom obstetriken var inget undantag. Restriktioner infördes som ett led i att minska smittspridningen och medförde att partnern till den gravida och födande i många delar av Sverige inte fick närvara under varken antenatal eller postnatal vård. LÄS MER