Sökning: "förstudie medier"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden förstudie medier.

 1. 1. Influencer marketing : Mode- vs. IT-branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; marketing; hedonic; utilitarian; fashion; IT; Influencer marketing; marknadsföring; hedonistiskt; utilitaristiskt; mode; IT;

  Sammanfattning : Influencer marketing är ett växande fenomen och blir alltmer vanligt som marknadsföringsverktyg på sociala medier. Efter att granskat tidigare forskning upptäckte vi att det tidigare inte forskats mycket kring hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika branscher. LÄS MER

 2. 2. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER

 3. 3. Gamla material presenterade i nya medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Maria Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Webbshop; webbdesign; webb; design; e-handel; naturmaterial; inredning; inredningsdetaljer;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet när internet fick sin framfart har konsumtionssamhället exploderat. Vem som helst har tillgång till vad som helst, och genom webbshopar kan också vem som helst starta sin egen digitala butik. LÄS MER

 4. 4. Formgivning inom musikbranschen - Hur en logotyp kan utformas för en ny artist

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Sixtensson; Andrea Ynnerman; [2018]
  Nyckelord :formgivning; grafisk design; musikbranschen; logotyp; artist; värdeord; varumärke; musik; visuellt; musiktjänster; varumärkesidentitet; design;

  Sammanfattning : Idag framställs en musikartist visuellt på sociala medier och musiktjänster där v arumärkesimage, såsom som logotyper, i många fall avgör om målgruppen blir intresserad av en specifik artist. Författarna har kommit i kontakt med artisten Chelsea Muco som är en ny svensk sångerska som är i behov av en visuell identitet i form av en logotyp innan hon ska släppa sin musik för första gången. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid implementering av ett e-kollaborationssystem för volontärer i en pingstförsamling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Erica Hsu; [2018]
  Nyckelord :e-collaboration system; implementation; volunteer; religious organizations; Pentecostal; Office 365; user resistance; e-kollaborationssystem; implementering; volontär; religiösa organisationer; pingstkyrka; Office 365; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Allt fler religiösa organisationer har börjat använda sig av informationsteknik i sin verksamhet i takt med den digitala teknologins frammarsch i samhället. På grund av deras starka fokus på evangelisation är församlingar inom protestantiska samfund, och då i synnerhet pingstförsamlingar, i hög grad benägna att ta till sig informations- och kommunikationsteknik (IKT). LÄS MER