Sökning: "förstudie produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden förstudie produktutveckling.

 1. 1. Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv ergonomi; produktutveckling; ergonomi; ergonomisk undersökning;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av hölster till No More Boots verktyg SkiClicker

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Alex Öhman; [2021]
  Nyckelord :SkiClicker; Holster; Product development; No More Boots; SkiClicker; Hölster; Produktutveckling; No More Boots;

  Sammanfattning : SkiClicker är en produkt som används inom skiduthyrningar, skidverkstäder och skidbutiker. Verktyget används istället för skidpjäxan för att ställa in skidbindningens storlek. Genom att använda denna produkt kan uthyrningsprocessen bli mer tidseffektiv med anledning av att kunden inte behöver ta av sig en framprovad pjäxa. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av broms till Jemtlanders fjällpulka : Ett prototypdrivet projektarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Karl Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Product Development; Ski pulk; Nordic Outdoor Sports; Backcountry Touring; Outdoor Equipment; Prototyping; Produktutveckling; Prototyp; Produktutvecklingsprocess; Fjällpulka; Broms; Friluftsliv;

  Sammanfattning : Denna projektrapport beskriver arbetet med att utveckla en broms som tillbehör till företaget Jemtlanders fjällpulka. Syftet med projektet var att ge så stor kundnytta som möjligt, vilket skulle uppnås genom ett pulkatillbehör som hjälpte användaren att bromsa i utförsåkning. LÄS MER

 4. 4. Tillbehör för Lawn Striping : Produktutvecklingsprojekt för Husqvarna Group

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Linnéa Bengtsson; Hanna Weiler Hagelin; [2021]
  Nyckelord :design; produktutveckling; konstruktion; lawn striping; robotgräsklippare;

  Sammanfattning : Rapporten skrevsför ett projekt från robotgräsklipparavdelningen på Husqvarna AB.Deras nya produkt Husqvarna CEORA har tagits fram för större professionella anläggningar, som till exempel golfbanor och fotbollsplaner. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivt röjaggregat till skogsmaskiner

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Lidman; [2021]
  Nyckelord :Röjaggregat; Röjning; Produktutveckling; Konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete görs som en avslutande del i utbildningen för högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik vid Karlstads universitet. Arbetet genomförs på uppdrag av Löfs Specialmaskiner AB under vårterminen 2021. LÄS MER