Sökning: "försvar debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden försvar debatt.

 1. 1. Irreguljär krigföring - En begreppshistorisk analys

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Irreguljär krigföring; upprorsbekämpning; gerillakrigföring; begreppshistoria;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur begreppet irreguljär krigföring konstrueras och förstås i dagens krigsvetenskapliga debatt. Begreppet är vanligt förekommande och framställs ofta med en tydlig definition, men irreguljär krigföring är inte något nytt fenomen och dess historiska influenser likväl som nutida tillämpning varierar. LÄS MER

 2. 2. ‘Where do you draw the line?’ : A study about how South African social workers understand their professional role when working with caregivers who use child corporal punishment.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Lovisa Granath; Maria Sandström; [2018]
  Nyckelord :Corporal punishment; defence of reasonable chastisement; social constructionism; social work; South Africa; Barnaga; försvar för rimlig tuktan; socialkonstruktionism; socialt arbete; Sydafrika;

  Sammanfattning : Globally, there is an ongoing debate whether child corporal punishment should be banned or not in the home environment. While several countries have banned it already, South Africa is currently in a process of change. LÄS MER

 3. 3. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. LÄS MER

 4. 4. Skolämnet slöjd i senmodern skola : En kritisk diskursanalys om ett skolämnes relevans

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Martina Rylander Lundström; [2017]
  Nyckelord :slöjd diskursanalys senmodern;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kritiskt granska argumenten emot och för skolslöjd i den senmoderna skolan. Argumenten har hämtats från ’smörknivsupproret’, en debatt om skolslöjd som pågick under några veckor 2016. LÄS MER

 5. 5. Sömn, försvar och ångest: Kan sömn påverka försvarsstrukturer och har mardrömmar samband med ångest och försvar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jan Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :STAI; REM; nightmares; sleep; anxiety; microgenesis; MCT; Defense mechanisms; försvarsmekanismer; perceptgenes; ångest; sömn; mardrömmar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether sleep leads to more flexible use of defense mechanisms, and linkages between defense structure, anxiety and nightmares, the two conditions, sleep and rest. 69 participants were recruited for the study and they were divided into a sleep group (n = 48) who received a period of sleep during the daytime while the other partcipants (n = 16) rested during the same period. LÄS MER