Sökning: "försvarandet av nöjet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden försvarandet av nöjet.

  1. 1. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
    Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER