Sökning: "försvarlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet försvarlighet.

 1. 1. I kölvattnet av #metoo - Om förtalsdomarna efter #metoo och hur domstolarna bedömt försvarligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Ek; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; förtal; yttrandefrihet; #metoo; metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2017 förenades kvinnor över hela världen på sociala medier under hashtagen #metoo. Rörelsen spreds som en löpeld och uppmuntrade kvinnor att bryta tystnaden och tala ut om mäns maktmissbruk och sexuella våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. #Metoo, förtal & försvarlighet - En granskning av vilket rättsligt utrymme som finns för andra bedömningar i förtalsdomarna kopplade till metoo-rörelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Hansson Catenot; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; förtal; försvarlighet; metoo-rörelsen; metoo; genusrättsvetenskap; sexuellt våld; criminal law; defamation; metoo movement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hösten år 2017 spreds metoo-rörelsen, ett uppror mot sexuellt våld, över hela världen. Efter att vissa kvinnor i sina inlägg om utsatthet för sexuellt våld publicerat namn eller andra detaljer om sina påstådda förövare i sociala medier anmäldes och sedermera dömdes flera av dem för förtal. LÄS MER

 3. 3. (O)försvarliga uttalanden – En analys av domstolars försvarlighetsbedömningar i förtalsmål med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Warnemyr; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; förtal; metoo; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 påbörjades #metoo-rörelsen av kvinnor som en reaktion på deras utsatthet för mäns våld. Efter att flera kvinnor i Sverige på sociala medier pekat ut män som utsatt dem för sexualbrott har de blivit åtalade och dömda för förtal. LÄS MER

 4. 4. Till mitt försvar - En studie om försvarlighetsbedömningar vid förtal på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Flood; [2020]
  Nyckelord :Förtal; Straffrätt; Sociala medier; Försvarlighetsbedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka, analysera och diskutera försvarlighetsbedömningar vid förtal enligt brottsbalken. Uppsatsen söker svaret på hur bedömningen går till samt hur den bör gå till. Undersökningen är begränsad till att omfatta förtal begångna på sociala medier då någon blivit utpekad som brottsling. LÄS MER

 5. 5. Att samtycka till skada - Om autonomi och ansvarsfrihet inom BDSM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Rekstad; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; social adekvans; social adequacy; samtycke; consent; misshandel; abuse; BDSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den rättsliga bedömningen av samtyckt våld i sexuell kontext, BDSM. Detta sker i två steg, där det första är en undersökning av det rådande rättsläget, och det andra ett övervägande av möjligheten att fortsättningsvis behandla BDSM som socialadekvat. LÄS MER