Sökning: "försvarsekonomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet försvarsekonomi.

  1. 1. Kallt krig följt av europeisk värmebölja? : Doktrin och försvarsekonomi i Sverige och Finland 1989 - 2009

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

    Författare :Lovisa von Friedrichs Grängsjö; [2017]
    Nyckelord :defence policy; doctrine; defence expenditures; post-cold war politics; Swedish defence; Finnish defence; Försvarsbudget; försvarsdoktrin; försvarsekonomi; Sverige efter kalla kriget; försvarspolitik; Finlands försvar;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks förändringarna i Sveriges och Finlands försvarsekonomi i relationtill respektive lands säkerhetspolitiska doktrin under perioden 1989–2009, i syfte att analyserahur dessa samvarierar. Uppsatsen bidrar till ekonomisk-historisk forskning med en empirisktgrundad diskussion om hur försvar, hotbild och tillförda ekonomiska resurser relaterar tillvarandra. LÄS MER