Sökning: "försvarshögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 2010 uppsatser innehållade ordet försvarshögskolan.

 1. 1. Försörjning under anfall och försvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Operation Iraqi Freedom. Kress; obtain; carry; send; military logistics; supply; war; case studies; militär logistik; fallstudie; försörjning; anfall; försvar; invasion; Finska kriget; Operation Barbarossa;

  Sammanfattning : Research question - Which conditions are unique, regardless of time and space, for; supplying units in the defense of one's own territory, and supplying units in an invasion of another nation's territory? Purpose – This study aims to increase the understanding of the differences in logistical conditions for strategic supply, and to contribute to the relatively poorly explored research field of military logistics.  Design/methodology/approach – To answer the research question, the author conducted a structured, focused comparative study on three conflicts; The Finnish War, 1808-1809, Operation Barbarossa, 1941, Operation Iraqi Freedom, 2003. LÄS MER

 2. 2. Användningen av civilmilitära medel vid Rysslands annektering av Krim

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Odd Blomster; [2021]
  Nyckelord :Ukraina; Ryssland; civilmilitära medel; riktat kaos; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : In Ukraine 2014 the world saw a new type of war develop on the Crimean Peninsula. But what took place was not an open conflict between military forces on the battlefield and on the waves. LÄS MER

 3. 3. Att lära i fred för att vinna i krig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :August Axelsson Viking; [2021]
  Nyckelord :organisatoriskt lärande; Max Visser; armé; styrande dokument;

  Sammanfattning : Organizational learning has the power to gift an organization with a competitive advantage. In our society the most competitive form of organization is probably the armed forces of every nation. LÄS MER

 4. 4. Vi ger aldrig upp!...Eller varför ska vi kämpa? : En studie om medborgarnas drivkrafter för att ingå i samhällets motståndskraft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Lenngren; [2021]
  Nyckelord :motståndskraft; försvarsvilja; motståndsrörelser; resiliens; nyliberalism; totalförsvar;

  Sammanfattning : Sveriges säkerhetsstrategi baseras på en totalförsvarsprincip, vilket inom forskningen tillskrivits en nyliberalistisk styrmetod som skapar säkerhet genom att bygga ett resilient samhälle. Det resilienta samhället och totalförsvarsprincipen innebär att hela samhället involveras i skapandet av motståndskraft gentemot hot. LÄS MER

 5. 5. Leader-Member Exchange Theory och utvecklande ledarskap i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory; utvecklande ledarskap; transformativt ledarskap; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Building on previous research into the relationship between Leader-Member Exchange Theory and Transformational Leadership as well as decades’ worth of LMX-research, this study sets out to investigate the connection between high-quality leader-member exchanges and developmental leadership. The need for such a study arose from the lack of critical examination of the current leadership within the Swedish Armed Forces, as well as the central position given to the Developmental Leadership Theory. LÄS MER