Sökning: "försvarsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet försvarsindustri.

 1. 1. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. Hur kan ubåtar nå nya höjder? : - En studie om kundnöjdhet på en eftermarknad för komplexa produkter

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrika Ljung; Amelia Kruse; [2019]
  Nyckelord :Eftermarknad; Kundnöjdhet; Komplexa produkter; Försvarsindustri;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background. The aftermarket can be described as the activities taking place after the purchase of the product. In today's business environment more attention is placed on the aftermarket area due to the increased competition between companies and the fact that the aftermarket has proved to be a key differentiator for companies. LÄS MER

 3. 3. Offset Management och kulturella aspekter : En fallstudie inom Internationell Försvarsindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Offset; Kultur; Försvarsindustri; Offset Management;

  Sammanfattning : Purpose –This thesis purpose is to enhance the understanding of how cultural challenges effect offset management within the defence industry. Method -  The thesis is conducted as a qualitative case study and has been carry out on a Swedish defence company and their international businesses. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsåteranvändning i kravhantering : En fallstudie av IT-säkerhetskonsulters arbete mot Försvarets Materielverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Kratz; Mattias Kronberg; [2017]
  Nyckelord :authority; defense industry; large organizations; requirements management; reuse; knowledge management; IT security; myndighet; försvarsindustri; stora organisationer; kravhantering; återanvändning; knowledge management; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : IT-system är något som finns nästan överallt, även i myndigheter. Dessa system har många gånger en betydande roll för verksamheten, och kravhanteringsprocessen är central för att systemen ska stödja verksamheten som tänkt. LÄS MER

 5. 5. Nordiskt försvarsmaterielsamarbete från ett aktörsperspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Pernille Undén; [2014]
  Nyckelord :Försvarsmaterielsamarbete; nordiskt försvarssamarbete;

  Sammanfattning : Nordiskt försvarssamarbete har utvecklats sedan kalla kriget slut och de nordiska länderna jobbar idag inom fem gemensamma försvarsområden; Förmågor, (ii) Försvarsmateriel, (iii) Mänskliga resurser och utbildning, (iv) Träning och övningar samt (v) Operationer. Denna undersökning har begränsats till att endast studera försvarsmaterielsamarbete. LÄS MER