Sökning: "försvarspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet försvarspolitik.

 1. 1. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 3. 3. Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut : En fallstudie av koherens i strategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Clementz; [2018]
  Nyckelord :Försvarspolitik; strategi; realism; liberalism;

  Sammanfattning : According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. LÄS MER

 4. 4. Strategisk ledning - på riktigt? : Råder strategisk koherens mellan politisk och militär ledning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Per-Olof Nordin; [2018]
  Nyckelord :försvar; försvarspolitik; hot; militärstrategi; politik; statsvetenskap; strategi; Sverige; säkerhetspolitik; utrikespolitik;

  Sammanfattning : I Sverige under kalla kriget pratade inte politisk och militär ledning så mycket om strategi. Det fördes vissa strategiska resonemang i försvarsberedningar och -beslut, och det var ett ämne som officerare läste på sina skolor på sin höjd. LÄS MER

 5. 5. På svenska villkor? Ja, fast nej! : En europeisering av Sveriges försvarspolitik?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Bergh; [2018]
  Nyckelord :Europeanization; Goodness of fit; security and defence policy; European union; Sweden;

  Sammanfattning : This study explores the Swedish non-alignment policy from a European Union perspective. Spanning the period 1995-2018, i.e. from the year when Sweden joined the European Union to the present day, the study concerns the way the EU membership has affected Sweden’s defence policy. LÄS MER