Sökning: "förtäring"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet förtäring.

 1. 1. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande åtgärder för bekämpning av blodmask

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Wilderoth; [2019]
  Nyckelord :Häst; Blodmask; Mockning; Harvning; cyathostominae;

  Sammanfattning : Lilla blodmasken, Cyathostominae, är hästens vanligaste endoparasit. Näst intill alla hästar exponeras någon gång under sin livstid och påverkas i varierande grad. Vid kraftig infektion kan hästen få symptom i form av avmagring, diarré och kolik, vilket kan ha dödlig utgång. LÄS MER

 3. 3. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. LÄS MER

 4. 4. Tjuvjakt och bevarande av giraffer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexandra Valfridsson; [2018]
  Nyckelord :giraff; tjuvjakt; giraffe camelopardalis; bevarande; nätgiraff; rothschild giraff;

  Sammanfattning : Giraffen är väldens högsta landlevande däggdjur och förekommer i vilt tillstånd på Afrikas savanner söder om Sahara. De lever solitärt eller i ostabila, små hjordar och konkurrerar inte med andra arter om födan vilken huvudsakligen består av blad från träd och buskar av arten Acacia. Spp. LÄS MER

 5. 5. Sur frukt : Syrad, frystorkad frukt som probiotiskt tillskott och måltidskomponent – En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Isabelle Behrn; [2018]
  Nyckelord :Fermentering; mjölksyrabakterie; sensorik; hälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Livsmedel kan konserveras på olika sätt, och syrning en teknik som har använts under tusentals år. In denna studie studerades syrning av frukt då ett flertal vetenskapliga studier uppmuntrar till en ökad konsumtion av frukt i syfte att förhindra uppkomst av kroniska sjukdomar. LÄS MER