Sökning: "förtal"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet förtal.

 1. 1. FÖRTAL, OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG OCH BBS-LAGEN : En kritisk granskning av bestämmelserna som ska skydda internet från kränkningar och hur de tillämpas.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :William Johansson; [2022]
  Nyckelord :Juridik; Förtal; BBS-lagen; Olaga integritetsintrång;

  Sammanfattning : Grundstenen för den svenska ärekränkningsrätten utgörs av förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB. Lagen infördes år 1965 i samband med den stora reformen av brottsbalken som ersatte strafflagen.[1] Sedan förtalsbestämmelsen infördes har kränkningsskyddet kompletterats med bestämmelsen om olaga integritetsintrång och BBS-lagen. LÄS MER

 2. 2. Söktjänster med frivilligt utgivningsbevis – Integritetskränkande verksamhet i skenet av svensk grundlag?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Hjers; [2021-06-29]
  Nyckelord :Frivilliga utgivningsbevis; Yttrandefrihet; Grundlagsskydd; Dataskyddsförordningen; Rätten till skydd av personuppgifter; Förtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för resultatet av en undersökning av tre söktjänster med frivilligt utgivningsbevis som publicerar personuppgifter på nätet. Söktjänsterna erhåller genom det frivilliga utgivningsbeviset ett grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. LÄS MER

 3. 3. From Victim to Perpetrator : A Feminist Critical Discourse Analysis of Swedish News Media in the Wake of MeToo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Tylstedt; [2021]
  Nyckelord :Feminist critical discourse analysis; defamation; MeToo; Feministisk kritisk diskursanalys; förtal; MeToo;

  Sammanfattning : Four years after the Swedish MeToo-movement, ten women who publicly accused men of sexual violence have been convicted of the crime defamation. Framed as realizing questions of truth, sexual violence and the roles victim and perpetrator, the convictions have caused an extensive and polarized debate in Swedish news media. LÄS MER

 4. 4. (O)försvarliga uttalanden – En analys av domstolars försvarlighetsbedömningar i förtalsmål med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Warnemyr; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; förtal; metoo; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 påbörjades #metoo-rörelsen av kvinnor som en reaktion på deras utsatthet för mäns våld. Efter att flera kvinnor i Sverige på sociala medier pekat ut män som utsatt dem för sexualbrott har de blivit åtalade och dömda för förtal. LÄS MER

 5. 5. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER