Sökning: "förtalsmål"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förtalsmål.

  1. 1. Avskaffande av exekvaturförfarandet : En studie av kommissionens förslag till en reviderad Bryssel I-förordning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Said Moghrabi; [2011]
    Nyckelord :Internationell privaträtt; Erkännande och verkställighet; Exekvaturförfarandet; Bryssel I-förordningen;

    Sammanfattning : In order for a judgement to be enforceable in another Member State, there is a certain requirement for an "intermediate” court procedure, a so-called exequatur procedure. An exequatur procedure is both expensive and time-consuming. The average cost of the procedure within the EU is 2 200 euro in a case without particular difficulties. LÄS MER