Sökning: "förtidigt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet förtidigt.

 1. 1. Movement initiation and execution in 6 - 8 year old children born preterm: effects of gestational age and physical activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Stjernholm; Lisa Wennergren Gros; [2020]
  Nyckelord :Prematurity; movement planning; kinematics; physical activity; cognitive abilities; Prematuritet; rörelseplanering; kinematik; fysisk aktivitet; kognitivförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore differences in movement initiation and execution, and their associations with amount of physical activity (PA) and cognitive abilities, in 6 to 8 year old children born PT compared to peers born at term. The sample consisted of in total 78 children divided in subgroups, 16 born very preterm (VPT), 24 born moderate preterm (MPT) and 38 age matched controls born at term (FT) with no diagnosed cognitive or motor impairments. LÄS MER

 2. 2. Så mycket man vågade utan att du skulle bryta ihop såklart : Föräldrars upplevelser av råd och stöd om tvillingamning från vårdpersonal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sandra Vernersson; Svahn Marie; [2020]
  Nyckelord :Amningsstöd; tvillingamning; mammors erfarenheter; partner; förtidigt född;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och BB-avdelning i relation till prematur födsel : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabella Makdesi; Anna Lätth; [2019]
  Nyckelord :Samvård; Prematur; Neonatal; BB- avdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds ungefär 6000 barn förtidigt det vill säga före vecka 37. Dessa barn kallas vanligtvis för prematurer. De prematura barnen vårdas vanligtvis på en neonatalvårdsavdelning och barnmorskorna på BB ansvarar för vården av mammorna. LÄS MER

 4. 4. Polycystic kidney disease : genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :PKD; PKD1; PKD2; PKHD1; mutation; katt; hund;

  Sammanfattning : Polycystic kidney disease (PKD) är en av de vanligaste genetiska njursjukdomarna hos människa och som även förekommer hos flertalet andra arter, till exempel katt och hund. Det finns två olika former av PKD som delas in efter nedärvningssätt, en dominant (ADPKD) och en recessiv (ARPKD) typ. LÄS MER

 5. 5. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER