Sökning: "förtjänad reklam"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden förtjänad reklam.

 1. 1. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 2. 2. Att integrera etik i influencer marketing : en process för framgångsrikt arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stella Wannberg; Gustav Olsson; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; etik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur de etiska problem och dilemman som finns i marknadsföringsmetoden influencer marketing kan arbetas med på ett bättre sätt. Detta görs utifrån perspektivet av hur byråer aktiva inom influencer marketing kan integrera arbetet med etik i influencer marketing för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att minimera och lösa de etiska problem och dilemman som finns med arbetet. LÄS MER

 3. 3. Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Albin Yngve; Anton Fridolfsson; [2015-02-10]
  Nyckelord :köpt media; ägd media; förtjänad media; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; sociala medier; Facebook; display ads; viralmarknadsföring; digital natives; digital immigrants; riktad marknadsföring; targeting; banner blindness; reklamundvikande; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Titel: Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook.Författare: Albin Yngve och Anton FridolfssonUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER