Sökning: "förtjockning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet förtjockning.

 1. 1. Kortisoninjektioner i kombination med träningsprogram och dess utfall på frusen skuldra : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robert Johansson; Husham Alshimmary; [2020]
  Nyckelord :Frusen skuldra; Kortisoninjektion; Rörelseomfång; Smärta; Träningsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomsförlopp som ger upphov tillrörelseinskränkning och smärta i axelleden. Orsaken är en inflammation i ledkapseln som ledertill förtjockning och stramhet i denna kapsel. LÄS MER

 2. 2. Xanthan Gum : Fermentation of Xanthomonas Campestris

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Evgenia Trudova; [2020]
  Nyckelord :Allergies; fermenter; Allergi; fermentering medium; Xantangummi; Xanthamonas campestris;

  Sammanfattning : Xanthan gum is one of the most common thickening agents used worldwide.The industrial manufacturing process of xanthan gum uses cheap, carbohydrate rich mediums for fermentation of the bacterium Xanthomonas campestris. LÄS MER

 3. 3. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 4. 4. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 5. 5. Hyaluronsyra i ledbrosk och ledvätska i en frisk led samt vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karolina Mörk Englund; [2018]
  Nyckelord :häst; hyaluronsyra; osteoartrit; ledinflammation;

  Sammanfattning : Hälta är idag den vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker veterinär med sina hästar. Många av dessa hästar får diagnosen osteoartrit. Osteoartrit är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom som leder till en obalans mellan uppbyggande och nerbrytande processer i leden. LÄS MER