Sökning: "förtroende enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden förtroende enkät.

 1. 1. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Vestman; [2020]
  Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

  Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

 2. 2. Personalised News in the World of Internet : Exploring solutions for a tailored news experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Amine Balta; [2020]
  Nyckelord :personalisation; customisation; user experience; tailored news; personalised news; customisable news; personalisering; anpassning; användarvänlighet; anpassat innehåll; personaliserade nyheter; anpassade nyheter;

  Sammanfattning : The landscape of news consumption has drastically changed, and so has the expectations. It is no longer about sitting at the breakfast table and reading the physical newspaper, the reader expects a well working digital solution. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssparande; kunskapsöverföring; information; tjänstepension; allmän pension; privat sparande; småföretag; lantbruksföretag;

  Sammanfattning : Det finns mycket information tillgänglig på både internet och böcker kring pensionssparande för egenföretagare men lantbruksföretag är dåliga på att spara till pensionen. Det skapar problem inför framtiden eftersom medelåldern hos den svenska lantbrukarkåren är hög och i många fall har de ett sämre socialt skydd än många andra. LÄS MER

 4. 4. Ensuring Insurance : A study of user expectations on trustworthiness of websites for insurances

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dan Strandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapidly advancing technology and Internet has opened up for many industries to offer e-commerce solutions. While an increasing amount of industries are offering solutions over the web, the quality of these solutions are increasing both visually and functionally. LÄS MER

 5. 5. Kundomdömen inom e-handeln : Faktorer som påverkar konsumenters attityd till omdömessystem vid e-handelsköp i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Svantesson; [2020]
  Nyckelord :eWOM; e-commerce; customer reviews; TAM; e-WOM; e-handel; kundomdömen; recensioner; TAM;

  Sammanfattning : Vid ett e-handelsköp finns det två alternativ för informationssamling om produkten som skall köpas, produktinformation från e-handlaren och kundomdömen från tidigare konsumenter. Postnords e-barometer har flera år visat att svenska konsumenter önskade att e-handlare utvecklade kundomdömen på sina plattformar vilket denna studie har intresserat sig för att undersöka. LÄS MER