Sökning: "förtroende för kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden förtroende för kommun.

 1. 1. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme : En komparativ studie om rikspartier och lokala partier

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Brinkeback; [2018]
  Nyckelord :politiskt ledarskap; handlingsutrymme; rikspartier; lokala partier.;

  Sammanfattning : Politiska partier är i en kris till följd av bland annat medlemstapp och minskat förtroende från väljarna. Det kommunala partilivet har även omdanats där lokala partier idag är en utmanare till rikspartier om den politiska makten. LÄS MER

 4. 4. ”När de där borta kommer och tar över” : en studie om det sociala livet på Sottunga och missnöjet mot den planerade kommunsammanslagningen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; system och livsvärld; sottunga; framtid; kommunsammanslagning social tillit;

  Sammanfattning : Landskapsregeringen på Åland driver idag arbetet med att slå samman dagens 16 fristående kommuner till fem större kommuner. Sjunkande invånarantal, en växande globalisering samt brist på ekonomiskt kapital i många kommuner bidrar till att frågan om en kommunsammanslagning nu är aktuellare än någonsin tidigare. LÄS MER

 5. 5. "Närvarande men inte deltagande" : En kvalitativ studie av boendechefers upplevelser av distansledarskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Fridholm; Sanna Ronge; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Distansledarskap; Kommunikation; Tillgänglighet; Tillit;

  Sammanfattning : Dagens digitala teknik och informationstillgänglighet gör att tid och plats är av mindre betydelse i utförandet av arbete. Det blir därmed allt vanligare att organisationer både inom privat och offentlig sektor går ifrån det traditionella ledarskapet där fysisk interaktion är grunden. LÄS MER