Sökning: "förtroende för kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden förtroende för kommun.

 1. 1. En oväntad vänskap – Relationen mellan ledande sverigedemokrater och högre tjänstemän i svenska kommuner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Sjöblom; Viggo Johnsson; [2020]
  Nyckelord :sverigedemokrater; tjänstemannaideal; kommunal förvaltning; kommunal styrning; kommunpolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter valet 2018 tog sverigedemokraterna för första gången makten över ett fåtal svenska kommuner. Vi vill med vår uppsats undersöka hur sverigedemokratiska politiker ser på tjänstemännen i de kommuner de numera styr. LÄS MER

 2. 2. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Nynäshamn City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Uros Aleksic; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; inclusion; concrete; Cityhall; public; work;

  Sammanfattning : Nynäshamn City Hall Nynäshamn is a small archipelago city south of Stockholm with around 15,000 inhabitants. Our task was to design a new City Hall that would represent an expansive and progressive community like Nynäshamn. The municipality has an explicit goal of approaching citizens and making them feel included. LÄS MER

 4. 4. Uppdragsledarrollen : Konsultens relation och förhållningssätt till olika beställartyper

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stina Norman; Ebba Ericson; [2019]
  Nyckelord :Project manager; consultant; client; contractor; municipality; Trafikverket -­‐ Swedish Transport Administation; relational contract theory; Uppdragsledare; konsult; beställare; entreprenör; kommun; Trafikverket; kontraktsrelationsteori;

  Sammanfattning : I ett försök att öka innovation och produktivitet i byggsektorn, lade Trafikverket om sitt arbetssätt till en ökad andel totalentreprenader. Detta för att ge entreprenörer ett större och längre helhetsansvar för  projektens  utformning.  Detta  i  sin  tur  påverkar  konsultverksamheter  inom  branschen. LÄS MER

 5. 5. Tidig dialog vid detaljplanering : Mindre kommuners möjligheter att föra en effektiv dialog med exploatörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emil Höjenfält; Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Tidig dialog; Detaljplan; Detaljplaneprocessen; Mindre kommuner;

  Sammanfattning : In Sweden a requirement for a zoning plan is a must before any construction of larger scale can take place. The process leading up to a zoning plan has been criticized for being both time consuming and often leading to complications between the developer and municipality. LÄS MER