Sökning: "förtroende för sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden förtroende för sjukvården.

 1. 1. Detta ger mig ångest : Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lejla Ibričić; Elin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterskors erfarenhet; Våld i nära relationer; Våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer definieras som en våldshandling som begås av en person brottsoffret har förtroende för. Det är ett stort samhällsproblem och över 641 miljoner kvinnor har utsatts för det. Våld i nära relationer kan uttrycka sig på flera olika sätt, bland annat som fysiskt men även psykiskt våld. LÄS MER

 2. 2. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 3. 3. Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mirja Ekmefjord; Shaima Jalal Modir; [2022]
  Nyckelord :e-health; experiences; literature overview; mental illness; self-care; support; e-hälsa; egenvård; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. LÄS MER

 4. 4. Intelligenta beslutstöd och psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om etiska utmaningar med Artificiell Intelligens som beslutstöd inom sjukvården för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Eriksson; Daniel Blücher; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Mental Health; Decision Support Systems; Intelligent Decisions Support Systems; Ethics; Artificiell Intelligens; Psykisk Ohälsa; Beslutstöd; Intelligenta Beslutstöd; Etik;

  Sammanfattning : Sjukvården visar intresse för användning av Artificiell Intelligens (AI) och inom behandling för psykisk ohälsa finns behov för stöd. Intelligenta beslutsstöd kan bidra till minskad belastning för vårdpersonal och bättre behandling för patienter, men sjukvårdens känsliga natur och de konsekvenser som kan uppstå vid försummelse medför etiska utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av besök på akutmottagning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Keen; Minna Skantz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Emergency department; Patient experience; Patient satisfaction; Treatment; Akutmottagning; Bemötande; Kommunikation; Patientens upplevelse; Patienttillfredsställande;

  Sammanfattning : Bakgrund   Huvuduppdraget för akutmottagningar är att ta emot och stabilisera patienter som är i behov av omedelbart medicinskt omhändertagande. Patienter förväntar sig en snabb process med korta genomströmningstider och ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården och att den ska vara tillgänglig när behovet för vård uppstår (Region Stockholm, 2013). LÄS MER