Sökning: "förtroende yrke"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade orden förtroende yrke.

 1. 11. Work life balance : En studie om kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gulsah Guven; Milena Novaković; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel : Arbete och livsbalans, En studie om kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15hp Författare : Milena Novakovic & Gulsah Guven Handledare: Maria Fregidou Malama Datum : Januari 2014 Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att använda sig av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras karriärutveckling. Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie. LÄS MER

 2. 12. Bluff-PR är som att kissa i sängen : En kvalitativ studie om PR-konsultens syn på bluff-PR

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Nordholm; Kristina Hammar; [2014]
  Nyckelord :PR; relationer; förtroende; sociala medier; bluff-PR; professionalisering; etik;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i den splittring som PR-konsulten befinner sig i, gällande de många etiska ställningstaganden som denne ställs inför. Detta i kombination med, att public relations som yrke ännu inte betraktas som en erkänd profession, gör att PR-branschen blir utsatt för intrång på dess område från övriga kommunikationsbranschen. LÄS MER

 3. 13. ”Yogainspiratör i kriminalvården” En studie om hur arbetet med yoga påverkar arbetssituationen för kriminalvårdare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Eriksson; [2013-11-08]
  Nyckelord :Yoga; kriminalvård; psykosocial arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Sedan 2008 är yoga en nationell verksamhet inom Kriminalvården på häkten och anstalter i Sverige. Undervisningen i yoga bedrivs av kriminalvårdare som fått utbildning i yoga och kallas yogainspiratörer. LÄS MER

 4. 14. God omvårdnad - ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ingela Stenum; [2012-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Synen på sjuksköterskans yrke har förändrats från att vara ett kall till ett självständigt arbete och vårdvetenskapen är nu mer ett erkänt kunskapsområde som går att studera som ämne och som en del i ett utbildningsprogram. Omvårdnad står för både mänsklig omsorg (caring) och sjuksköterskans professionella omvårdnadsarbete (nursing). LÄS MER

 5. 15. Marknadsföring via sociala medier : Social Media Marketing

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Christine Fjellman; Emma Jansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work focuses on marketing and its point of departure centers on mapping the utilization of social media as a form of marketing. The choice of this thesis subject has been deemed by the authors as one of particular interest due to the current popularity of social media in the Internet connected society and their use as marketing tools. LÄS MER