Sökning: "förtroende yrke"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden förtroende yrke.

 1. 21. Sjuksköterskors upplevelser av avlastningssamtal på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Andreas Svensson; Sofia Rydetorp; [2009]
  Nyckelord :Nurse; relief calls; emergency room; trauma; Sjuksköterska; avlastningssamtal; akutmottagningar; trauma;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor inom akutsjukvården har ett varierande yrke. Ingen dag är den andra lik och av sjuksköterskor krävs snabba beslut och ett lugnande arbetssätt. I ett rum kan en patient vårdas för en fiskekrok i fingret medan patienten i rummet bredvid är döende. LÄS MER

 2. 22. Yrkesroll, yrkesidentitet och personlig identitet

  C-uppsats,

  Författare :Mona Hilmersson; [2008-06-12]
  Nyckelord :yrke; personalchef; yrkesroll; yrkesidentitet; identitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om personalchefer upplever sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet, om det är möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket och vilken betydelse upplevelsen av yrket som en yrkesroll och/eller yrkesidentitet har för hur yrket upplevs i relation till den personliga identiteten. Frågeställningarna är:oUpplever personalchefer sitt yrke som en yrkesroll eller som en yrkesidentitet och är det möjligt att skilja begreppen åt i deras upplevelser av yrket?oHur upplevs yrket i relation till den personliga identiteten beroende på om yrket upplevs som en yrkesroll och/eller som en yrkesidentitet?Eftersom upplevelsen av ett yrke, både i relation till begreppen yrkesroll och yrkesidentitet och i relation till den personliga identiteten, är personlig och unik har studien en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 23. Svåra situationer i samband med revisorns oberoende och tystnadsplikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Johansson; Maria Petersson; [2007]
  Nyckelord :revisor; oberoende; svåra situationer; tystnadsplikt; självgranskningshot; egenintresse;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om revisorns oberoende och tystnadsplikt. Båda begreppen har stor betydelse för att revisorns förtroende ska bevaras. I uppsatsen utreds hur långt revisorns tystnadsplikt sträcker sig och vad det finns för situationer som gör det svårt för en revisor att vara oberoende. LÄS MER

 4. 24. Svåra situationer i samband med revisorns oberoende och tystnadsplikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Johansson; Maria Petersson; [2007]
  Nyckelord :revisor; oberoende; svåra situationer; tystnadsplikt; självgranskningshot; egenintresse;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om revisorns oberoende och tystnadsplikt. Båda begreppen har stor betydelse för att revisorns förtroende ska bevaras. I uppsatsen utreds hur långt revisorns tystnadsplikt sträcker sig och vad det finns för situationer som gör det svårt för en revisor att vara oberoende. LÄS MER

 5. 25. Revisorns oberoende : objektivitet och självständighet i mindre revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jessica Clysén; Maria Ammunet; [2007]
  Nyckelord :Revisorns oberoende;

  Sammanfattning : Det ställs stora krav på revisorn som, förutom kunskap i revision, också ska kunna hantera områden som miljöredovisning, skatter och juridik, finansiering och budgetering. Dessutom ska han vara absolut oberoende och undvika alla typer av hot som kan påverka hans sätt att utöva sitt yrke objektivt. LÄS MER