Sökning: "förtroende yrke"

Visar resultat 26 - 27 av 27 uppsatser innehållade orden förtroende yrke.

 1. 26. Vårdpersonalens upplevelse av det vårdande mötet med äldre

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Maria Grönblad; Cecilia Persberg; [2005]
  Nyckelord :Äldre; aktivitet; motivation; bemötande;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har befolkningen blivit och blir allt mer inaktiva, fritiden tillbringas till stor del framför TV: n eller datorn. Idag är vuxna svenskar inte tillräckligt fysiskt aktiva och många motionerar aldrig. För dem är risken störst att drabbas av välfärdssjukdomar och en för tidig död. LÄS MER

 2. 27. Förebygg och åtgärda mobbning på arbetsplatser

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kerstin Zetterberg; [2004]
  Nyckelord :mobbing; arbetsplats;

  Sammanfattning : Bullying in workplaces has been a growing problem the last ten years. Anyone can be a victim or a bully. Either you are a leader or a worker a bullying situation can be activated. There is no difference between ages, line of business, education or the size of the firm. LÄS MER