Sökning: "förtroende yrke"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade orden förtroende yrke.

 1. 6. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 2. 7. Jobbcoachning : Vägen framåt i arbetslivet!

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Eriksson; Helene Åhlman; [2016]
  Nyckelord :Business Coachning; coachning; working; learning; client; personalize; Jobbcoachning; coachning; arbetsmetod; lärande; klient; individanpassa;

  Sammanfattning : This study aims to investigate job coachers’ view of their work with clients as well as the process of knowledge transfer between coach and client. Seven semi-structured interviews have been performed with both private and public companies. LÄS MER

 3. 8. Chefsutbildning i en kommun - Innehåll och effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Karlgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Chefsutbildning; Medarbetarskap; Medledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en kommuns chefsutbildnings innehåll och vad det säger om relationen mellan chef och medarbetare, samt beskriva kursdeltagarnas upplevelse och förståelse av utbildningen. För att genomföra detta har följande forskningsfrågor utformats: Vad kännetecknar utbildningens innehåll och vad säger det om relationen mellan chef och medarbetare? Och vilka effekter har utbildningen haft för dess deltagare? Chefsutveckling är idag ett högaktuellt ämne. LÄS MER

 4. 9. Coaching- nyckeln till framgång? : -En studie om hur fastighetsmäklare arbetar med coaching och säljteknik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Larsen; Linnéa Grahn; [2015]
  Nyckelord :Coaching; fastighetsmäklare; framgång; konkurrens;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom fastighetsmäklaryrket är hård och det krävs högre kompetens utav mäklarna eftersom kunderna är mer pålästa än tidigare. Att coacha sina anställda leder till en högre prestationsförmåga då de ges möjligheten att utvecklas och bli mer effektiva i sitt arbete. LÄS MER

 5. 10. Emotionerna bakom uniformen : En kvalitativ studie om polisers emotioner i arbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Valentina Selimi; [2014]
  Nyckelord :poliser; emotioner; sociologi; socialpsykologi; yrkeskultur; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att lyfta fram och beskriva vilka känslor som uppstår från polisers sida i deras dagliga arbete som poliser. Hur påverkas de av de känslor som uppstår i yrkesrollen och hur hanterar de dessa? För att undersöka detta utfördes kvalitativa intervjuer med tre poliser. LÄS MER