Sökning: "förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 3934 uppsatser innehållade ordet förtroende.

 1. 1. Rasprofilerad? - En kvalitativ studie om svarta mäns upplevelser av interaktionen med polis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fatima Koné; [2024-02-28]
  Nyckelord :polis; rasism; rasprofilering; stigma; stämpling; svarta män;

  Sammanfattning : Svarta män anses vara prototypen för att vara potentiella gärningsmän och riskerar därför att dagligen utsättas för rasprofilering av polisen. Polisen nekar till att de ägnar sig åt rasprofilering och då Sverige sedan länge avskaffat begreppet ras blir problemet vidare svårt att åtgärda. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavare skolas in -en synvända i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zenitha Brahm; Katrin Feuerbach Wengel; [2024-02-27]
  Nyckelord :förskola; early childhood education; förskollärare; ECEC teacher; inskolning; introduction; samverkan; samarbete; cooperation; vårdnadshavare; caregiver;

  Sammanfattning : Denna studie gör anspråk på att närma sig viktiga faktorer för en god samverkan mellan förskola och hem. Det är en kvalitativ studie som analyserats på fenomenografisk grund och det fenomen som studeras är inskolningen, fokuserat på förskolans sätt att etablera en god samverkan. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tror inte de är som alla andra”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Pilbackes; Gustaf Ribbing; [2024-02-21]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationer; behov; fritidshem; lärare; elev; barnsyn;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fråga om och lyssna till barns berättelser om sina lärare i fritidshem, vad de värderar och huruvida deras behov blir bemötta. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i barnsyn, barns behov samt barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 5. 5. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSER AV VÅRDMÖTET. En litteraturstudie om kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Johansson; Carmen Izquierdo; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bemötande; kvinnor; upplevelser; våld i nära relation; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation drabbar en tredjedel av världens kvinnor, och är det mest förekommande våldsbrottet som kvinnor utsätts för. Våldet kan vara fysiskt, känslomässigt, sexuellt, socialt och ekonomiskt, och det krävs flera åtgärder och typer av stöttning för att hjälpa de utsatta kvinnorna inom vården. LÄS MER