Sökning: "förtroendekris"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet förtroendekris.

 1. 1. Hur återskapas förtroende och autenticitet efter woke washing? En studie om hur värderingsdrivna varumärken kan återskapa konsumenters förtroende och upplevelse av autenticitet efter en förtroendekris.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Lövstrand; Sofia Hellsing; [2021-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jacob Hede; Malin Brugge Arelund; [2021]
  Nyckelord :Cancel culture; TV4; kändisar; förtroendekris; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. LÄS MER

 3. 3. Förtroendekrisens ambivalens : En fallstudie av narrativet i dokumentärserien om Isabella Löwengrip

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edvin Rosell; Enja Fullsta; [2021]
  Nyckelord :Narrativ Analys; Aktantmodellen; Personligt varumärke; Förtroendekris; Gestaltningsteorin; Image repair theory;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Personliga varumärken blir en allt vanligare företeelse, men var händer när ett personlig varumärke står inför en krissituation? Syftet med studien är att tillföra nya kunskaper till området genom att undersöka hur ett personligt varumärkes narrativ i rörlig bild kan användas i hanteringen av en förtroendekrissituation. Metod och material Materialet som analyserades var dokumentärserien My Flip Side om Isabella Löwegrips tid efter en förtroendekris. LÄS MER

 4. 4. Vem bär ansvaret? Individen eller organisationen? Offentliga myndigheters kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Herman Hanö Ivarsson; Gustav Rosengren; [2021]
  Nyckelord :offentliga organisationers kommunikation; kriskommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; individens ansvar; organisationens ansvar; förtroendekris; image repair theory; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; public sector communication; crisis communication; crisis management; strategic communication; individual responsibility; organizational responsibility; reputational crisis; Swedish Civil Contingencies Agency; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till förståelsen hur organisationer inom den offentliga sektorn använder kommunikation för att reparera och återuppbygga förtroende, och för att förstå vilka typer av strategier de nyttjar för det ändamålet. För att uppnå detta har en kvalitativ analys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommunikation under covid-19-krisen och myndighetens interna kris under slutet av 2020 och inledningen av 2021 genomförts. LÄS MER

 5. 5. "Allt gott, Oatly" : – En retorisk analys av Oatlys kriskommunikation under tre politiskt orienterade kriser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elsa Prigorowsky; Lina Börjesson; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; förtroendekris; PR; image; retorik; Oatly; Blackstone Growth; China Resources; Israel-Palestina-konikten;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en retorisk analys av Oatlys externa kommunikation under tre politiskt orienterade kriser i syfte att undersöka hur de använder olika strategier och retoriska medel för att övertyga sin publik och upprätthålla sin image. Med förtroendekris, public relations, Image Repair Theory och retorik som teoretiskt ramverk har vi kunnat identifiera hur Oatlys kommunikation förhåller sig till olika normer och strategier inom dessa teorier. LÄS MER