Sökning: "förtroendekris"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet förtroendekris.

 1. 1. HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nils Jobring; [2019-09-25]
  Nyckelord :Retorik; Svenska kraftnät; kriskommunikation; förtroendekris; appellformerna; ethos; logos; pathos; imagereparerande strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Att utifrån retoriska perspektiv undersöka Svenska kraftnäts kriskommunikation under januari-februari 2019.Teori:De retoriska appellformerna (ethos, logos, pathos) och imagereparerande strategier. LÄS MER

 2. 2. ”In this case FIFA is the damaged party” : En kvalitativ analys av FIFA:s kriskommunikationsstrategier och retoriska uttryck i samband med mutskandalen 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Fransson Wetter; [2019]
  Nyckelord :Fifa; corruption; organizational culture; confidence crisis; crisis communication strategies; rhetoric; reconstruction; Fifa; korruption; organisationskultur; förtroendekris; kriskommunikationsstrategier; retorik; återuppbyggnad;

  Sammanfattning : En kris kan drabba vilken organisation som helst, när som helst. Om krisen har orsakats av medlemmar inom organisationen, är det mycket troligt att organisationen även får genomgå en organisatorisk förtroendekris. Följande studie behandlar Féderation Internationale de Football Associations (Fifa:s) mutskandal som uppdagades våren 2015. LÄS MER

 3. 3. “Det finns inte en silver bullet” : En kvalitativ fallstudie om ett statligt bolags deltagande i sociala medier när förtroendet har raserats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; Lisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trust; brand loyalty; social media; strategy; trust crisis; communication; Förtroende; varumärkeslojalitet; sociala medier; strategi; förtroendekris; kommunikation;

  Sammanfattning : I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. LÄS MER

 4. 4. TV4 i krisens centrum : en fallstudie om hur #metoo försätter en journalistisk organisation i kris och den intressekonflikt som uppstår

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Aldén; Annie Rundfelt; [2018]
  Nyckelord :Tillförlitlighet; anseende; TV4; krishantering; journalistisk organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 13 oktober publicerade Lulu Carter ett inlägg på instagram med en bild på Martin Timell och hashtagen #metoo. Instagraminlägget kom att leda till en stor förtroendekris för organisationen TV4 där Martin Timell arbetade som en hyllad programledare. LÄS MER

 5. 5. Bilder av teknik i läroboken : En undersökning om hur tekniken skildras i bilderna i en tekniklärobok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2017]
  Nyckelord :technology; interest; image analysis; lower secondary school; image of technology; teknik; intresse; bildanalys; högstadiet; bild av teknik;

  Sammanfattning : Teknik är betydelsefullt och är en välintegrerad del av varje individs liv. Det moderna samhället begär tekniska kunskaper för att individen ska kunna delta och agera i samhället. Kompetens inom området är starkt efterfrågat och teknik i Sverige har länge varit en avgörande faktor för en god ekonomi. LÄS MER